Milí rodičia

 

  1. Zákonný zástupca predkladá  po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako 3. po sebe nasledujúce dni vrátane víkendov a sviatkov písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. ( priloha)

           Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

 
  1. Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

 

OZNAM
 
S účinnosťou od 12. apríla 2021 v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 160 zo 17. marca 2021 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 169 z 24. marca 2021 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 176 z 31. marca 2021 1. sa  obnovuje otvorenie materskej školy pre všetky deti.
 
 
 
ČESTNÉ VYHLÁSENIE
 
 
 
OZNAM
 
 
Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že v dňoch od 3.mája do 14.mája 2021 môžete podávať žiadosti do materskej
 školy na školský rok 2021/22. Žiadosť môžete priniesť osobne (ak to pandemická situácia dovolí), poslať 
poštou, alebo elektronicky. 
 

 

Zápis deti do materskej školy

Spôsob podania žiadosti do MŠ

-osobne v materskej škole(ak nebude pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti ochorením COVID -19 )

-poštou na adresu MŠ (doporučene na adresu MŠ, alebo do poštovej schránky v sídle Zš)

e- mailom:ruzena.vlasakova@gmail.com (potrebné zaslať naskenované dokumenty, po prijatí dostanete potvrdzujúci e-mail)

 Vo všetkých hore uvedených spôsoboch, zákonný zástupca dieťaťa predkladá, spolu so žiadosťou aj potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so ŠVVP, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa a j s vyjadrením príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Zákonný zástupca môže predložiť žiadosť aj v inej podobe. Formulár žiadosti MŠ nie je povinný.

Online prihláškou ( bude spustená iba v prípade pretrvávajúcej mimoriadnej situácie, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti ochorením COVID -19 ) v dňoch od 3.mája do 14.mája 2021

V tomto spôsobe podania žiadosti nie je možné predložiť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast , preto budú deti prijaté na adaptačný pobyt. Dieťa so ŠVVP, bude prijaté na diagnostický pobyt.

Prijatie dieťaťa na adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt sa netýka deti, ktoré dovŕšili 5 rok veku dieťaťa do 31.08.2021, nakoľko sa od 1.09.2021 povinne prijímajú na povinné predprimárne vzdelávanie .

Kritéria prijímania detí do MŠ stanovené zákonom: §59 odst.3 č.245/ 2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení neskorších predpisov

Prednostne sa do MŠ prijímajú:

-          Deti , ktoré dovŕšili 5 rokov do 31.08.2021 na povinné predprimárne vzdelávanie do spádovej materskej školy ( spádová MŠ je viazaná trvalým pobytom), ak je dostatočná kapacita

-          Pokračuje v plnení predprimárneho vzdelávania ( deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou)

 

Ostatné podmienky prijímania deti do MŠ

  • ktoré dovŕšilo piaty rok veku  do 31.12. 2021 a má trvalý pobyt v našej obci
  • ktoré má súrodenca v materskej škole s trvalým bydliskom v našej obci a k 31. 8. 2021 dovŕšilo 3 roky
  • ktoré dovŕši tri roky k 31. 8. 2021 a má trvalé bydlisko v našej obci

Pre deti, ktoré už navševujú MŠ nepodávate novú žiadosť, aj keď sa stáva pre nich predprimárne vzdelávanie povinné.

 

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie oznámi zástupkyňa MŠ  zákonným zástupcom detí najneskôr do 15.júna 2021

 
 
 
 
OZNAM
 
 
 Všetky informácie k zápisu do ZŠ a žiadosť najdete na:
 
Zápis detí do ZŠ.pdf (97804)
 
 
vyhlasenie o poukazani 2--vyplnene 1. (1).pdf (150,8 kB)
 
OZNAM
Oblasť príloh

 
 Zvýšenie školských poplatkov, nariadenie VZN od 1.1. 2021
 
     OZNAM
 
Odhlasovanie detí a iné informácie volajte na nové mobilné  číslo:
0949 122 246, 02/4920 2616
     
 
 
 
  Pokyny  k prevádzke MŠ od 02.09. 2020  Pokyny.pdf 
 

 

 

Vážení rodičia

Od 02.septembra 2020 (streda) sa materská škola otvára.

Prevádzka materskéj školy , bude otvorená v čase:

od 6:30-16:30 

 
 
 

  

 

 

 

 

OZNAM
 
Materská škola bude aj naďalej zatvorená od 1.2. 2021 do 5.2. 2021.
 

 


Máte otázku?

Dátum: 25.04.2018

Vložil: Julius

Titulok: Prijatie do skolky

Chcem sa opýtať či je ešte možné prihlásiť môjho malého do škôlky ak ma 6 rokov a ma odklad. A zapisy do škôlok už boli dakukem

Odpovedať

—————

Dátum: 28.10.2013

Vložil: lenka kanasova

Titulok: mamicka

dobry den,prosim chcem sa opytat,ci je mozne dat dcerku ktora ma teraz w nowembri 3 roky,dat od polroka do skolky,alebo mi poradte na koho sa obratit.dakjem moj email je lenuskakanasova@gmail.com

Odpovedať

—————

Dátum: 10.05.2013

Vložil: Beata Jurčová

Titulok: Deň matiek - II. trieda

Pani učiteľky,
chcem sa Vám ešte raz poďakovať za skele pripravené vystúpenie našich detičiek ku Dňu matiek.

Odpovedať

—————

Dátum: 27.05.2013

Vložil: Učiteľky MŠ

Titulok: Re:Deň matiek - II. trieda

Ďakuejem Vám veľmi pekne, veľmi nás to potešilo.

Odpovedať

—————

Fotogaléria: Úvodná stránka

Táto fotogaléria je prázdna.


Fotogaléria: Úvodná stránka

Táto fotogaléria je prázdna.


 

Oznam

Vážení rodičia, 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Nové mesto  schválilo zvýšenie výšky príspevku (školného) na jedno dieťa z 38 € na 50 €/mesiac, s platnosťou od 1.1.2021. Tento poplatok musí byť uhradený vždy do 10-tého dňa v mesiaci, ďakujeme.

 

 

Výber režijného poplatku 

 

Oznamujeme stravníkom, že na základe zákona č.390/2011 Z.z. sa upravuje príspevok na úhradu režijných-prevádzkových nákladov do Šj. Výška mesačného paušálneho poplatku je 7€ mesačne. Poplatok za stravu je 1,54€/deň.